Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je čtvrtek, 25.července 2024, 15:05 hod.
 Menu   Turnaje 

BOINC

Seznam turnajů Seznam
In memory Michal Pavelka - IQE
01.12.2009 00:00 - 31.12.2009 23:59


Jako vzpomínku na našeho přítele Michala Pevelku - IQE, který nedávno zemřel v mladém věku na nemoc muskulární dystrofie vyhledat Google pořádá tým Czech National Team v průběhu celého Prosince turnaj na projektu World Community Grid podprojekt Help Cure Muscular Dystrophy - Phase 2.
Na jeho počest jsme rovněž z finančních darů členů i nečlenů týmu sestavili počítač CNT - IQE, který je zapojen převážně do počítání projektu Help Cure Muscular Dystrophy a stane se snad naším hlavním tahounem na projektech WCG.
Všechny počtáře srdečně zveme do tohoto turnaje s přáním spočítat co nejvíce jednotek na projektu Help Cure Muscular Dystrophy a s nadějí že někomu opravdu pomůžeme.

Co se počítá :
Základní informace o projektu World Community Grid
Help Cure Muscular Dystrophy - Phase 2 EN
• Ze spolupráce WCG, IBM a výzkumných pracovníků AFM (French Muscular Dystrophy Association), CNRS (French National Center for Scientific Research) a univerzity Pierre et Marie Curie, vzešel výzkum zabývající se vzájemnými interakcemi mezi bílkovinami. Výzkum je zaměřen na více než 2200 bílkovin, o nichž se domnívají, že hrají významnou roli při neuromuskulárních onemocněních. Výzkumem jejich struktůry a vzájemné interakce, vzniká databáze informací, které pomohou vědcům při výběru molekul k potlačení nebo posílení vazby makromolekul v této oblasti. To by mělo pomoci k lepšímu způsobu léčby svalové dystrofie a jiných neuromuskulárních onemocnění.
• Co je neuromuskulární onemocnění a svalová dystrofie? Neuromuskulární onemocnění je obecný pojem pro skupinu více než dvou set poruch, které narušují funkci svalů. Většina z nich jsou vzácné (postihující méně než jednu osobu z 2000) a z 80% mají genetický původ. Projevují se jak v dětském věku, tak i v dospělosti. Tyto chronické onemocnění vedoucí ke snížení svalové síly, způsobují vážné postižení motorických funkcí (pohybu, dýchání atd.) a poruchy vyjadřování.
• I přes pokroky v léčebných postupech, v současnosti neexistuje lék pro osoby postižené neuromuskulárním onemocněním.

Průběžné výsledky :
• aktuální pořadí týmů je zde.

O co jde :
• Jedná se o mezitýmový turnaj oficiálně vyhlášený na projektu WCG, kterého se mohou zúčastnit všechny týmy.

Kdo se může zúčastnit :
• Všichni počtáři kteří jsou registrovaní na projektu WCG a mají nastaveno počítání podprojektu Help Cure Muscular Dystrophy - Phase 2.
• Náš tým je již do turnaje přihlášen.

Pravidla :
• start turnaje je 01.12.2009 00:00:00
• konec turnaje je 31.12.2009 23:59:59
• do turnaje se počítají pouze jednotky podprojektu Help Cure Muscular Dystrophy - Phase 2

Doporučený postup :
• pozastavit výpočet ostatních projektů
• připojit se do projektu WCG - http://www.worldcommunitygrid.org/ připojit
• v nastavení nastavení na projektu nastavit pouze podprojekt Help Cure Muscular Dystrophy - Phase 2
• a počítat a počítat a počítat

Více informací :
fórum

Grafy :Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2024 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)