Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je středa, 17.dubna 2024, 14:31 hod.
 Menu   Podpisy 

Aktualizace : 16.04.2024 17:10:26
Počet nových podpisů : 0
Celkový počet podpisů : 250

BOINC

Registrace podpisů byla pozastavena z důvodu nefunkční komunikace mezi serverem statistik CNT a centrálním serverem statistik BOINC.

Popis Podpisu

Podpis (graphics signature) slouží ke grafickému zobrazení statistik projektů BOINC. Velice často se používá jako podpis na fórech a to buď přímo jako obrázek, nebo jako odkaz, a také slouží k umístění přímo na webové stránky uživatelů.

URL adresa podpisu
Vygenerované podpisy jsou k dispozici na adrese http://stats.czechnationalteam.cz/signature/CPID.png .
Kde CPID je váš BOINC Cross Project IDentifier (ID napříč projekty).

Registrace a doba do vygenerování podpisu
Registrace se provádí na stránce Registrace, kde je i stručný návod. Po registraci je vygenerovaný podpis k dispozici většinou do 24 hodin a je automaticky aktualizován každý den do 16:00 hodin.

Sloupce
Credits ... celkový kredit za daný projekt (pod čarou pro všechny projekty dohromady)
RAC ... průměrný kredit za daný projekt (pod čarou pro všechny projekty dohromady)
Rank ... aktuální pozice podle dosažených kreditů v daném projektu (pod čarou v celém BOINC)
RAC-R ... aktuální pozice podle RAC (průměrného kreditu) v daném projektu (pod čarou v celém BOINC)

Barvy u názvů projektů
Názvy projektů, v kterých je uživatel přihlášen k hlavnímu týmu jsou zobrazovány černě . Názvy projektů, u kterých je uživatel přihlášen k jinému týmu, nebo k žádnému, jsou zobrazovány šedě .

Barvy u číselných hodnot
Obecně platí, že modře je zobrazován stav beze změny, zeleně je zobrazován stav k lepšímu a červeně je zobrazován stav k horšímu. To znamená, že u Kreditu a RAC, jestli je hodnota vyšší než minulého dne, je zobrazena zeleně, jestli je stejná tak modře a jestli je menší tak červeně. Naproti tomu u Pozice podle kreditu i podle RAC je hodnota nižší než minulého dne zobrazena zeleně, jestli je stejná tak modře a jestli je větší tak červeně.
V případě že minulé statistiky nejsou k dispozici (jedná se o první generování podpisu pro nového zájemce), jsou všechny číselné hodnoty zobrazeny černě.
... nárust kreditů, pokles RAC, bez změny pozice, pokles pozice podle RAC
... nárust kreditu, nárust RAC, zlepšení pozice, zlepšení pozice podle RAC
... předcházející údaje nejsou k dispozici
... beze změny kreditu a RAC, zlepšení pozice, pokles pozice podle RAC
... nárust kreditu, pokles RAC, zlepšení pozice, pokles pozice podle RAC

Čeština (a jiné znaky neobsaženy v ISO-8859-1)
Pro češtinu, popřípadě jiné neznámé znaky se snažím zobrazit název správně, ovšem né vždy je výsledek správný a je to dáno tím, že již ve statistikách (v xml souborech ze kterých získávám data) nejsou názvy správně. Mimochodem již při registrování na jednotlivých projektech jste byli žádáni o nepoužívání jiných znaků v názvu než znaky standardní anglické abecedy.

Týmové Skiny
Kromě standardního skinu CNT jsou zpracovány ještě další 3 skiny pro zájemce z týmu bonc.cz, BOINC.SK a týmu Space Family.
... vzhled pro tým Czech National Team
... vzhled pro tým boinc.cz
... vzhled pro tým BOINC.SK
... vzhled pro tým Space Family

Názvy projektů
Oficiální názvy projektů byly zkráceny na únosnou míru (max. 16 znaků). Níže uvedená tabulka zobrazuje použité zkrácené názvy k oficiálním názvům projektů a zároveň slouží jako úplný výčet všech projektů zařazených do podpisů. Nově vzniklé projekty budou zjištěny při automatickém generování a po přidání nového projektu do seznamu projektů se začnou do podpisu zařazovat i statistiky z tohoto nového projektu.

Tabulka zkrácených názvů projektů
Tabulka Projektů


Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2024 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)