Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je úterý, 23.července 2024, 1:28 hod.
 Menu   FormuleCNT 

BOINC

FormuleCNT

Sezóna 2024 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2023 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2022 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2021 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2020 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2019 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2018 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2017 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2016 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2015 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2014 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2013 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2012 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2011 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2010 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2009 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Sezóna 2008 : Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

PravidlaFormuleCNT - Pravidla

Co je to FormuleCNT?
FormuleCNT je sytém bodování všech uživatelů systému BOINC z týmu Czech National Team.
Po celý rok se v průběhu jednotlivých měsíců zjišťuje, kolik kreditů získali uživatelé na jednotlivých projektech za daný měsíc.
V každém měsíci se sčítají kredity které uživatel získal na daném projektu za aktuální měsíc a tím vzniká detailní tabulka umístění uživatelů na konkrétním projektu v daném měsíci. V datailních tabulkách jednotlivých projektů je zobrazováno prvních 20 uživatelů. V těchto datailních tabulkách se v průběhu měsíce umístění uživatelů vyhodnocuje a prvních 15 uživatelů získává za své umístění následující body :
   1. místo ... 25 bodů
   2. místo ... 20 bodů
   3. místo ... 16 bodů
   4. místo ... 13 bodů
   5. místo ... 11 bodů
   6. místo ... 10 bodů
   7. místo ... 9 bodů
   8. místo ... 8 bodů
   9. místo ... 7 bodů
   10. místo ... 6 bodů
   11. místo ... 5 bodů
   12. místo ... 4 body
   13. místo ... 3 body
   14. místo ... 2 body
   15. místo ... 1 bod
V případě že na projektu neboduje dostatečný počet uživatelů počet získaných bodů se snižuje, ale vždy tak, aby 1. místo dostalo o 5 bodů více než předcházející, 2. místo dostalo o 4 body více než předcházející, 3. místo dostalo o 3 body více než předcházející, 4. místo dostalo o 2 body více než předcházející a 5. místo dostalo o 1 bod více než předcházející místo.
Takto získané body uživatelů se sčítají do měsíční tabulky, ve které se v průběhu měsíce mění pořadí tak, jak se mění bodové ohodnocení uživatelů na jednotlivých projektech. V případě rovnosti bodů za konkrétní měsíc, rozhoduje o měsíčním pořadí celkový počet získaných kreditů na bodovaných projektech v daném měsíci. Na konci měsíce se vyhodnotí pořadí uživatelů v měsíční tabulce podle stejného klíče (viz. výše) a přidělí se body za konkrétní měsíc.
Takto získané měsíční body uživatelů se postupně přičítají do výsledné roční tabulky, ve které jsou přehledně znázorněny získané body za jednotlivé měsíce. V případě rovnosti bodů v roční tabulce rozhoduje o pořadí celkový počet kreditů.
Na konci roku se toto pořadí vyhodnotí a prvních 5 uživatelů získá drobné dárky.

Registrace uživatelů do FormuleCNT není nutná, automaticky soutěží všichni uživatelé, kteří jsou na projektech přihlášení do týmu Czech National Team.

Informace o Formuli CNT 2011 na fóru.

Informace o Formuli CNT 2010 na fóru.

V roce 2008 a 2009 bylo bodováno pouze prvních 8 míst a nebylo žádné omezení na počet bodujících na jednotlivých projektech. V případě, že za jeden měsíc získal kredit na konkrétním projektu pouze jedinný uživatel, získal tak na tomto projektu do měsíční tabulky 10 bodů za daný měsíc a ostatní body nebyly přiděleny.
Bodování v roce 2008, 2009 :
   1. místo ... 10 bodů
   2. místo ... 8 bodů
   3. místo ... 6 bodů
   4. místo ... 5 bodů
   5. místo ... 4 body
   6. místo ... 3 body
   7. místo ... 2 body
   8. místo ... 1 bod

Informace o Formuli CNT 2009 na fóru.


Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2024 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)